Welcome at H3R

I am detecting that you are currently using a strongly outdated browser. To experience maximum usability I would like to advice you to update your browser with the link below:

Update browser

Wat doet H3R voor u Wat doet H3R voor u
Interim Management
Consultancy
Quick-scan
Interim Management

Interim Management

Interim-management is een goede keus voor specifieke, vaak tijdelijke problemen. Situaties die zich bij uitstek lenen voor een ervaren Interim HR manager van H3R kunnen als volgt worden omschreven:

Uw bedrijf maakt gezien de huidige economische ontwikkelingen even pas op de plaats. U heeft tijd en deskundigheid nodig om uw bedrijf te reviewen en de strategie aan te passen. Uiteraard komt hierbij ook de grootste kostenpost ter sprake: uw menselijk kapitaal. Hoe houdt u zoveel mogelijk de goede en meest waardevolle medewerkers binnen tegen zo laag mogelijke kosten? H3R kan met u meedenken en inzicht geven in de (nieuwe) mogelijkheden en begeleiden bij de uitvoering daarvan.

Uw bedrijf groeit en is toe aan een professionele ondersteuning op HR gebied. Wij kunnen dan samen met u de structuren leggen voor een passende en effectieve invulling van een P&O afdeling. We kunnen de pijlers slaan en de kaders neerzetten waarna een P&O medewerker dit vervolgens kan onderhouden.

Of wanneer uw huidige HR afdeling onvoldoende kwaliteit kan leveren, uw organisatie groeit en de behoefte aan kwaliteit juist toeneemt. H3R kan uw HR afdeling helpen verder te professionaliseren en voor te bereiden op de toekomst.

Wij vinden het belangrijk om daadwerkelijk een HR Business Partner te zijn!


 Consultancy

Consultancy

Wij zijn specialist in het adviseren van directie en management inzake strategische HR- en organisatie vraagstukken in snel groeiende ondernemingen binnen het midden en klein bedrijf. H3R heeft daarnaast tien jaar ervaring opgedaan in diverse internationale ondernemingen. Heeft uw HR-afdeling zelf niet alle know-how in huis om beleid te ontwikkelen of te professionaliseren? Of bent u nog niet zo ver om bij bepaalde kwesties het beleid op de juiste wijze in te vullen en toe te passen?

H3R is met name thuis in het vinden van oplossingen op het gebied van:

Wij vinden het belangrijk om van te voren af te spreken wanneer en hoe vaak er over de voortgang van onze werkzaamheden gerapporteerd wordt.


Quick scan

Quick-scan

De H3R Quickscan geeft u in korte tijd een volledige inventarisatie van en advies over het HR beleid binnen uw bedrijf en de daaruit voortvloeiende processen. Een vragenlijst vormt het uitgangspunt voor de gesprekken met de directie zelf, en (bij voorkeur) de direct leidinggevenden en evt. andere belangrijke key functionarissen. H3R toetst in deze Quickscan het P&O beleid op een 8 tal terreinen:

Met als resultaat een overzichtelijke inventarisatie betreffende de kosten, de sterke en zwakke punten als ook de kansen en bedreigingen van het huidige P&O beleid en de uitvoering daarvan. Op basis daarvan adviseert H3R u over concrete en praktische (Quick win) verbeterpunten en kostenbesparingen. Uiteraard kan op basis van bovenstaande informatie voor uw organisatie een (meer) passende oplossing worden gecreëerd.

Interim Management
Consultancy
Quick-scan